İLETİŞİM 0262 643 74 47

Bizden Haberler

ISI YALITIMINDA BİLMENİZ GEREKENLER

ISI YALITIMINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Isı yalıtımı, termal temastaki veya radyasyon etkisi aralığında olan nesneler arasındaki ısı transferinin azaltılmasıdır. Isı yalıtımı, özel olarak tasarlanmış yöntem veya süreçlerin yanı sıra uygun nesne şekilleri ve malzemeleriyle de elde edilebilir. 

Isı yalıtım boyaları başka bir deyişle "reflekte boya ve kaplama malzemeleri" hakkında birçok doğru ve yanlış bilgi mevcut.Bu yazımızda bu konuları aydınlatmaya çalışacağız .

Öncelikle şu soruyu cevaplayalım. Isı yalıtım boyaları enerji tasarrufu sağlar mı? Evet sağlar. Ama nasıl yapar bu işi? İnsanlarımızın yaptığı en büyük hata, bu tarz ürünlerin performansının değerlendirirken lambda değerini esas almalarıdır. Bu son derece yanıltıcı ve yanlış bir yaklaşımdır. Bir başka deyişle uzunluğu litre ile ölçmeye benzer. Sebebi ise reflekte ürünlerin performans değerleri BTU ve "R" (reflectivity) katsayılarıyla belirlenir. Lamda diye tabir edilen ısı iletkenlik katsayısı belirli bir kalınlığa sahip (mantolama, taşyünü vs...) malzemeler için kullanılmaktadır. Bu tür malzemeler kondüksiyon yoluyla gerçekleşen ısı transferini durdurmak için tasarlanmıştır. Radyan (hava yoluyla yayılan - güneş ışınları gibi) ısıya karşı ise hiçbir etki gösterememektedir.

Bununla birlikte, hava yoluyla yayılan ısının (ışınlar) yalıtılması içinse kalın malzemeden ziyade nitelikli malzemelere ihtiyaç vardır. Kalınlığı olan malzemeleri, binaya hiç bir reflekte katman uygulanmadığı takdirde son çare olarak devreye giren malzemelerdir. Kısaca güneşin en baştan elimine edilebilecek ışınlarına karşı hiç bir şey yapmamaktadır.

Örnek verecek olursak arabaların ön camına koyulan aluminyum koruyucular veya yazın kullandığımız güneş kremleri güneş enerjisini kırmak veya elimine etmek için malzemenin kalınlığından ziyade niteliğinin daha önemli olduğunu kanıtlamaktadır.

İlave olarak, her malzeme reflekte ısı yalıtımında tabi ki kullanılmaz. Özellikle Türkiye´de üretim yapan ve ürünlerinin içeriğini dahi açıklayamayan bir çok firma bulunmaktadır. Bu firmalar kulaktan dolma bilgilerle, tüccar usulü iş yapmakta fakat ürünlerinin çalışma prensibi açıklarken zorluk çekmektedir.

Seramik teknolojisi çok köklü ve derin bir teknolojidir. Sadece benim bilgim dahilinde olan yaklaşık 14 farklı seramik bulunmaktadır. Bu malzemeler arasında otomobil frenlerinin üretiminde kullanılanda var son derece keskin seramik bıçakların üretimine kullanılanda da.

Reflekte seramik ise tamamen ayrı bir bir konudur. Seramik mikroseramik küreciklerin yansıtıcı özelliğe sahip olması için mutlaka bir solüsyonla kaplı olması gerekmektedir. Bu solüsyon mikroseramik küreciklere aşırı parlaklık ve direnç kazandırmaktadır. Böylece seramik reçine ile (boya, astar veya kaplama malzemesi) karıştığında gözle görülemez yapıda fakat üzerine radyan ısı geldiğinde ise bu ısıyı geri yansıtacak yapıya girmektedir.İşte piyasadaki ürünlerin ısı yalıtımı dereceleri içlerinde kullanılan bu seramik küreciklerin kalitesine göre değişmektedir. Piyasada birçok ısı yalıtım boyası bulunmaktadır.

Bunlardan en revaçta olanları bugünlerde adını ençok duyduğumuz Isonem ile Hy-Tech Thermal Solutions firmasının üretmiş olduğu ısı yalıtım boyalarıdır.( kaplamaları) . Piyasada ısı yalıtımlı boya ürettiğini idia eden firmaların hemen hemen hepsi ürünü "Nasa Teknolojisi ile Üretilen Boya" olarak pazarlamaktadır. Ancak Nasa'nın gelişirmiş olduğu ürün ve teknolojilerinin yayınlandığı Spinoff dergisi bu knodan Amerikan Hükümeti'nin resmi yayın organı olarak olaya son noktayı koymuştur.

Derginin internet sitesinindeki sayfasında Nasa'nın teknoloji ortağı olarak adlandırılan firma sadece Hy_Tech Thermal Solutions olarak geçmekte ve bu ürünün tanımlaması yapılmaktadır. Fakat ülkemizde herşey de olduğu gibi burada da bu teklonojik olay diğer boya firmaları tarafından istismar edilmektedir.

Bu ürünlere genel olarak baktığımızda şöyle bir farklılık görülmektedir. Isonem firmasının üretmiş olduğu Isonem Thermal Paınt ürünü 18 Lt ambalajda satılmakta ve bu ürünler yaklaşık 18 m2 alan boyanabilmekte ya da yalıtılmaktadır. Hy-Tech firmasının üretmiş olduğu Rc Isı yalıtımlı Dış Cephe Kaplaması ürünü ise 15 kg ambalajda satılmakta ve 40 m2 alan yapmaktadır. Başka bir deyişle Hy-Tech firmasının ürünü pahalı olarak görülse de, fiyat/fayda oranlarına baktığımızda oldukça avantajlıdır.

Isonem ve Hy-Tech firmaları arasındaki bir diğer farklılık ise ürün çeşitliliğinde göze çarpmaktadır.

Isonem firması tüm yüzeyler için tek ürün ( Isonem Thermal Paint) çıkarmakta iken, Hy-Tech firmasında

1- Hy-Tech RC Isı Yalıtımlı Thermal Dış Cephe Kaplaması
2- Hy Tech IC Isı Yalıtımlı Thermal İç Cephe Kaplaması
3-Hy- Tech BK Isı yalıtımlı Tavan Kaplaması

Olmak üzere tavan, iç cephe ve dış cephe yüzeyleri için farklı ürünler kullanılmakta ve bu ürünlerin yüzeylere göre özellikleri modifiye edilmiş durumdadır. Isonem firmasında ise Thermal Paint ürününün 10 Lt lik ambalajının olması bir avantaj olarak firmaya yansımaktadır.

Peki bu ısı yalıtımlı boyalar nasıl ısı yalıtımı yapmaktadır. Şimdi biraz bu konuya değinelim.

Fizik kanunları gereği hava her zaman sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru hareket eder (yazın dış cepheden iç cepheye, kışınsa tam tersi şekilde)

Tipik bir kış mevsiminde güneş ışınları hiç bir zaman bir evi tamamen ısıtacak açıda ve yoğunlukta yeryüzüne düşmez. Havaların soğuk olmasının temel nedenlerinden biri de budur.

Kışın asıl olarak yapılmak istenen, evin içerisindeki sıcak havanın dışarı kaçmasını önlemektir. Fakat bunun mantolama vs. malzemelerle çözülmesi neredeyse imkansızdır. Nedeni ise mantolamanın dış cepheye uygulanıyor olmasıdır.

Kışın evinizi ısıtmak için kaloriferi açtığınızda ilk gerçekleşen duvarların ısıyı abzorbe etmeye başlamasıdır. Tipik bir betonarme yapıda bu çok yüksek derecede ısı kaybı demektir. Çünkü bu malzemelerinin ısıyı emebilme oranları çok yüksektir. Bu da kat sakinleri için enerji kaybı demektir.

Dış cepheden uygulanan yalıtım malzemelerinin devreye girmesi için önce bina duvarlarının ısıyı son kapasitelerine kadar emmesi daha sonrada dış cephedeki mantolama malzemesine iletmesi gerekmektedir. Buradaki asıl sorun ise bu malzemelerin ısıyı tekrardan iç cepheye veremiyor olmasıdır.

Kış aylarında yapılacak en iyi uygulama iç cephede uygulanacak reflekte ısı yalıtım boyalarıdır.Bu boyalar duvarın ya da tavanın üzerine uygulandığı için üzerine gelen ısıyı daha duvara nüfuz etmeden geri yansıtacak ve iç cephedeki sıcak havanın dışarıya kaçmasını önemli ölçüde engelleyecektir.

Isı yalıtım ürünleri reflektif ve batt (kütlesel) olmak üzere ayrılırlar. Taşyünü vs. malzemeler doğru kullanıldıkları alanlarda fayda sağlarlar, fakat bu fayda ancak bina duvarları ısıyı içerisine emdikten, yani o ısı kaybı yaşandıktan sonra sağlanır.

Isıyı bir alanda tutmanın ilk yolu geldiği yöne doğru reflekte(yansıtmaktır) etmektir. Eğer bu yapılmamışsa o zaman kalın malzemelerle bu ısı duvara yakın bir alanda hapsedilmeye çalışılabilir (tas yünü gibi).

Bilindiği gibi ısı transferi 3 şekilde gerçekleşir.

1. İletim (kondüksiyon). Isı bir cismin yüzeyine temas ettiğinde, cismin bünyesinde birbiriyle temasta olan moleküller vasıtası ile ısı transferi gerçekleşir.

2. Işınım (Radyasyon). Isı ,elektromagnetik dalgalar vasıtasıyla iletilir (transfer). Önünde bazı maddeler bulunduğunda bir kısmı geçer bir kısmı abzorblanır (yansır). Örneğin; soba ısı radyasyon yoluyla önündeki cisme iletilir.

3.Taşınım (konveksiyon). Hareketli bir ortam varsa bu hareketlilikle ısı transferi olur.

Mantolama uygulaması öncelikle dışarıdaki soğuğu ve yazında sıcağı içeriye aynı zamanda içerideki ısıyı dışarıya iletimini engellemek amacıyla yapılır.

Yukarıdaki ısı transferlerinden binaların en fazla maruz kaldığı kondüksiyon ve radyasyon dur.

Burada insanların gözden kaçırdığı konu, ısının ne tür olduğu, bu ısının binanın üzerine nasıl etki yaptığıdır.

Başka bir deyişle ateşte, güneşte sıcaklık yayar. Gel gelelim yangın yalıtımı ve ısı yalıtımı tamamen farklı konulardır.

Piyasada mantolama dışarıdaki soğugu geçirmez diye bilinen genel bir belirsizlik vardır.Soğuğun yalıtılması diye bir konu zaten teknik olarak mümkün değildir. Fizik kanunları gereği her zaman sıcak hava hareket eder. Sizin kışın evinizin soğumasının sebebi evin içerisindeki sıcağın dışarı çıkmasıdır, dışarıdaki soğuğun içeri girmesi değil.

Bu sebeple, ısı kaynaktan çıktıktan sonra (daha radyan haldeyken - yani hava yoluyla yayılıyor iken) bunu durdurmak en mantıklı ve etkili çözümdür.

Fakat bu yapılamazsa, o zaman duvar yüzeylerinde biriken ısı dış cepheye kondüksiyon yoluyla iletilmeye (sızmaya) başlar. Bu aşamada da evin dış cephesindeki mantolama devreye girer ama bu işlem ısı bir kere duvarlar tarafından emilip kaybedildikten sonra olur. Yani sıcaklık evin içerisinden çıkar, duvarlar tarafından emilir ve tam dış cepheye sızacak iken mantolama buna karşı koyar. Fakat bunun dezavantajı şudur, o aşamada ısının dışarı çıkmasını engelleyen mantolama malzemesi bu sıcaklığı tekrar iç cepheye veremez. Sadece içerisinde hapsedebilir, bunun da kat sakinlerine bir faydası olmaz.

Buna örnek olarak içinde binlerce su olan bir havuzun altından delik açıp oradan çıkan suya rağmen içeriye su dökmeye çalışmak gibidir.

İster reflektif ister kütlesel (batt) olsun hiç bir yalıtım ürünü 100% performans sağlamaz. Böyle bir teknoloji henüz halka sunulmamıştır. Halkımızın sürekli olarak düştüğü hata "ben bir ürün alayım bu ürün her şeyi yapsın" mantığıdır. O yüzden tüketiciler sürekli olarak para harcamakta fakat istedikleri sonuca bir türlü ulaşamamaktadır.

Doğru reflekte malzemeyi ( ısı yalıtımlı tavan boyası) tavanlarınıza uyguladığınızda, evin içerisindeki sıcaklığın cok büyük bir bölümünün yine tavanlardan kaçmasını engellemiş olursunuz. Bu ilk aşamada yapabileceğiniz en mantıklı uygulamadır.

Reflekte ( ısı yalıtım boyaları) malzemelerle engellenemeyen ısı ise yine duvarlar tarafından emilecektir (bunun çaresi ne yazık ki yok) bu yansıtılamayan ısı önce duvarlar tarafından abzorbe edilecek daha sonra ise evin dış cephesine iletilecektir. İste bu aşamada sizin evinizde taşyünü veya mantolama varsa, ısı yalıtım boyasının yansıtamadığı ısı kaybının atmosfere geçişini yavaşlatacak böylece ısı yalıtım boyasına yardımcı olacaktır. Yani malzemelerden bir tanesi ısı daha radyan haldeyken onu yansıtarak yalıtım yapacak, diğeri ise yansıtılamayan ısı konduksiyon yoluyla iletime geçtiğinde ona mümkün olduğunca karşı koyacaktır. Gel gelelim iki ürünün çalışması için birbirlerine ihtiyaçları yoktur. Bireysel olarak kullanıldıklarında da işe yararlar fakat ısı yalıtım boyaları( thermal paint) ısıyı kayıp yaşanmadan önce, kalın malzemeler ise iç cephedeki ısı duvarlar tarafından emildikten sonra işe yarar. Bu durumun artı ve eksilerini yukarıda belirttim.

Geleneksel yöntemlerle içeriden izolasyon yapmak pahalı olmasının yanı sıra neredeyse imkansızdır. Bir binanın iç cephe duvarlarını ne mantolama ne de taşyünüyle kaplamanız mümkün olmaz. Hem sağlık açısından çok tehlikeli, hem odaların m2 sini azaltan hemde yakın zamanda problem çıkartma ihtimali çok yüksek olan bir uygulama olur.

Evin içerisindeki eşyaların kondüksiyon etkisine bir sey yapmak mümkün değildir. Burada tek kontrol edilebilecek unsur duvar ve tavanlardır.

Isı yalıtım boyalarının yalıtım yüzdeleri tamamen kullanılan ham maddenin yansıtma oranı ile alakalıdır, ve bu gerçekten yüksek bir teknoloji gerektirir. Türkiye piyasasında son derece berbat kalitedeki ürünler dahi "%50 yalıtım yapıyor" ibaresiyle satılmaktadır. Böyle bir firma görürseniz arkanıza dahi bakmadan uzaklaşın. çünkü bu teknik olarak mümkün olmayan bir şeydir. Yukarıda da örnek verdiğimiz gibi Isı yalıtım boyası tercihi yaparken Dünya'da ve Türkiye'de birçok yerde kullanılmış olan Amerikan menşei Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Nasa'nın teknoloji ortaklığını yapan Hy Tech Thermal Solutions Firma'sının ürünleri tarafımızdan kullanılmış ve yüksek performans sağladığı alınan enerji kimlik belgeleri ile anlaşılmıştır. Bu boya ile ilgili daha geniş bilgiyi firmanın orjinal sayfası olanwww.hytechsales.com adresinden elde edebilirsiniz.

Yansıtma prensipli ürünlerde (orjinal teknolojiden bahsediyorum) sağlanacak tasarruf %20 ile %38-40 arasında değişmektedir. Bu rakamlar, ürünlerin kullanım kolaylığı ve iç cephede başka bir alternatifin olmadığı düşünüldüğünde son derece tatminkar kalmaktadır. Bu rakamlar neye göre degişir derseniz, ürünün kaç komponent ve kaç kat uygulandığına göre değişmektedir.

Isı yalıtımlı boyalardan en fazla faydayı dört duvara ve tavana aynı anda uyguladığınız zaman alırsınız. Aksi takdirde uygulama yapılmayan duvar veya tavan daha yüksek bir ısı penetrasyonuna maruz kalacaktır.

Evet son olarakta İç cephede, kalın bir malzemeyi duvara uyguladığınız zaman su durumları göz önünde bulundurmanızda fayda var.

1. Uygulama yapılan duvar üzerinden odayı küçülüyorsunuz.

2. Hava solunan odada yüksek miktarda tutkal (veya başka bir kimyasal) kullanmak durumundasınız.

3. Her ne kadar üzerini duvar kağıdı ve boya ile kaplasanız dahi bu duvarların üzerine bir şey aşamassınız.

4. Kaplanan plakanın zarar görmesi durumunda, oluşacak kötü görünüm için tamirat yapmak durumundasınız.

5. Her şeyden en önemlisi, evde bir yangın çıkması durumunda olacakları sanırım söylememe gerek yok.

En yanmaz denilen malzemeye dahi ateş tutmayı deneyiniz. Bu malzemeler hem petrol bazlı olduğu için inanılmaz bir şekilde tutuşurlar, hemde yandıkça zehirli gaz salınımı yaparlar.

 

ISI YALITIMINDA YAPILAN 5 HATA

Günümüzün modern şehirlerinde enerji verimli ve çevre dostu binaların önemi giderek artıyor. Böyle bir binaya sahip olmak için yapılması gereken uygulamaların başında ise ısı yalıtımı geliyor.

Ekonomik ve ekolojik bir Yatırım olan ısı yalıtımı sayesinde Elektrik ve Doğalgaz faturaları yarı yarıya azalırken, karbon salınımından kaynaklanan çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor. Ancak her uygulama gerçek ısı yalıtımı sağlamıyor. DYO Klimatherm uzmanları,  ısı yalıtımında en çok yapılan 5 hatayı açıkladı ve yüksek performanslı ısı yalıtımı için önerilerini sıraladı.

Isı Yalıtımı sayesinde kışın sıcak, yazın serin binalarda çok daha az fatura ödeyerek oturmak artık hayal değil. Ancak her ısı yalıtımı uygulaması gerçek Yalıtım sağlamıyor. Standart dışı malzemeler ile yapılan yalıtımın, binanın Enerji tüketiminde beklenen tasarrufu sağlamadığını,  üstelik Yalıtım için harcanan paranın çöpe gitmesine sebep olduğunu belirten DYO Klimatherm uzmanları, yalıtım yaptıracakları uyardı.

Uzun ömürlü ve sağlıklı mantolamanın standartlara uygun malzeme kullanımı ve doğru işçilikle sağlanabileceğini belirtenDyo Klimatherm uzmanları, sunduğu hizmetler ile öne çıkan güvenilir bir marka tercihi yapılması ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebileceğini vurguladı. 2017 yılına kadar mevcut binalarda zorunlu bir uygulama olan ısı yalıtımı yaptırmaya karar verenlerin öncelikle şu soruların yanıtlarını aramaları gerekiyor.konuthaberleri.com

Uzmanlar, ısı yalıtımında en çok yapılan 5 hatayı ise şöyle sıraladı:

1. Yanlış ürün seçimi: Standartlara uygun olmayan ürünlerle yapılan yalıtım gerçek bir yalıtım değildir. Isı Yalıtımı yaptırırken mutlaka standartlara uygun, TSE ve CE Belgeli ürünleri tercih etmek gerekiyor.

2. Isı Yalıtım levhalarının kalınlık değerlerine dikkat edilmemesi:  Mantolama uygulamalarında en sık rastlanan hataların başında ısı yalıtım levhalarının yanlış kalınlıkta kullanılması geliyor. Isı Yalıtım levhasının kalınlığı belirlenirken; binanın bulunduğu bölgenin iklimsel özelliklerine, bina dış cephe elemanlarına ve Bina Enerji Kimliği sınıfı ihtiyacına dikkat etmek gerekiyor.

3. Yüzey incelemesi yapılmaması ve hava şartlarının göz ardı edilmesi: Isı yalıtımı yapılacak binalarda yüzeylerin uzmanlar tarafından incelenerek mantolamadan önce yapılması gereken bir işlem olup olmadığının belirlenmesi büyük önem taşıyor. Piyasadaki birçok firma yüzey incelemesi yapmadan ısı yalıtımı gerçekleştiriyor. Bu da ileride çeşitli sorunlarla karşılaşılmasına sebep oluyor. Ayrıca uygulama sırasında hava şartlarına göre hareket edilmesi, çok sıcak ve çok soğuk havalarda uygulamanın durdurulması gerekiyor.

4. Yanlış ve eksik uygulama: Doğru ve sağlıklı bir ısı yalıtımı için sadece malzemenin iyi olması yetmez. Isı yalıtımı yaptıracağınız firmanın uygulama ve işçilik konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olup olmadığına bakmanız gerekir. Ancak işinde uzman, doğru teknikleri kullanan ustalar tarafından yapılan ısı yalıtımı uygulaması sonucunda mantolamadan yüksek verim elde edilebilir. Doğru uygulama sisteminin yanı sıra en büyük ısı kayıplarının yaşandığı, bina ısı köprülerindeki uygulamada da gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem taşıyor.

5. Seçim yaparken ilk kriterin fiyat olması: Bütçenizi korumak, doğal Gaz ve elektriğe daha az ödemek için yalıtım kararı aldınız ama hangi ürün, hangi firma karar veremiyorsunuz. Bu süreçte ilk kriterin fiyat olması bütçenize asıl zararı verebilir. Piyasada merdiven altı tabir edilen, herhangi bir standart taşımayan ısı yalıtım ürünlerinin de olduğu unutulmamalı. Ucuz olduğu için tercih edilen bu ürünler uygulama sonrasında ciddi sorunlar yaşanmasına ve harcanan paranın çöpe gitmesine sebep oluyor.

Isı yalıtımı ile ilgili yanlış bilinen bir nokta da yüksek maliyetli olduğu… Sanıldığının aksine bir binanın yapım aşamasında ısı yalıtımı bina maliyetinin sadece yüzde 3 ila 5’i kadar. Ayrıca ısı yalıtımı sağladığı tasarrufla maliyetini birkaç yıl içinde amorti ediyor ve ömür boyu Tasarruf sağlıyor. Bir binanın ortalama 50 yıl ömrü olduğunu düşünürsek, geri kalan 47 yıl boyunca Tasarruf edilmiş oluyor.

Multipor Isı Yalıtım Levhası

Multipor, tamamen mineral esaslı ve yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir.

Ytong’un Almanya’daki laboratuvarlarında geliştirilen, ısı yalıtımında Avrupa’nın en çok tercih edilen ürünlerinden olan Multipor, şimdi Türk Ytong uzmanlığıyla Türkiye’de üretiliyor.

Isı yalıtımı - Minimum enerji kaybı

0,044 W/mK ısıl iletkenlik hesap değeri ile yüksek ısı yalıtım performansı sunan Multipor, yapı ömrü boyunca ısı yalıtımı özelliğini ve sağlamlığını kaybetmez. Multipor’un sıcak havalarda ısıyı dışarıda, soğuk havalarda ise içeride tutan mükemmel ısıl özelliklerini, yapısındaki içi durgun hava dolu küçük gözenekler sağlar.

Yangına karşı kesin koruma – hiç yanmaz

Multipor, yangına karşı yüzde 100 güvenlidir. “A1 sınıfı hiç yanmaz” yapı malzemesi olarak sınıflandırılmıştır. Yangın durumunda mutlak bir emniyet sağlar, en yüksek sıcaklıklarda bile herhangi bir zehirli gaz veya duman çıkarmaz. Multipor ile yüksek binalar dahil olmak üzere, ilave önlemler almadan, yangın riski oluşmadan yangın yönetmeliklerine uygun cepheler ve ısı yalıtım çözümleri güvenle oluşturulur.

Nefes alan yapı – konforlu iç ortam

Multipor tamamen mineral esaslıdır ve su buharı difüzyonuna açıktır. Biyolojik ve mikrobiyolojik hiçbir kusur taşımaz. Nefes alan duvarlar, yaşam konforunu etkileyen nem, küf, mantar ve mikroorganizmaların oluşmasını engelleyerek, yapıda sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Islandığında dahi dayanıklılığında bir azalma oluşmaz. Yapıda dengeli bir sıcaklık ve nem düzeyi sağlayarak konforlu iç ortamlar yaratır. Multipor Isı Yalıtım Levhası’nın her iki yüzeyi, su geçirmemesi için özel bir işlemden geçirilir.

Çevre dostu – ekolojik

Multipor doğal hammaddeler olan kum, kireç, çimento ve sudan üretilir. Çevre kirliliğine yol açan ve insan sağlığına zararlı herhangi bir madde içermez. Tamamen geri dönüştürülebilir. NaturePlus sertifikası’na ve Alman İnşaat ve Çevre Enstitüsü (IBU) tarafından verilen Çevre Etiketi’ne (EPD) sahiptir.

En Doğru Isı Yalıtımı Malzemesi Nedir?

Isı yalıtım malzemeleri, binaların enerji kimlik belgesinin hazırlanması sırasında enerji performansını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Peki bu ısı yalıtım malzemeleri nelerdir, ne için ve nerede kullanılır, kalınlığı ne olmalıdır gibi sorularınıza yanıt vererek binanız için en doğru malzemeyi bulabiliriz.

Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan, düşük kalınlıklarda yüksek ısıl dirence sahip, hafif ve özel malzemelerdir.

Isı yalıtım malzemelerini diğer malzemelerden ayıran en önemli özellik ısı iletim katsayılarının düşük olmasıdır. Isı iletkenlik katsayısı; birim kalınlıktaki bir malzemenin birbirine paralel olan iki yüzeyindeki sıcaklık farkının 1°C olması durumunda iletim yoluyla transfer edilen enerji miktarını ifade eder.

Isıl iletkenlik katsayısı düştükçe ürünün yalıtım özelliği artar. Bir malzemenin veya yapı elemanının ısıl direncinin arttıkça transfer olan ısıl enerji azalır.

Isı Yalıtım Malzemeleri

Isı Yalıtım Levhalarında aranan en önemli 5 özellik ;

1. Isı iletim katsayısı: Lamda değeri en düşük olan malzeme en iyi ısı yalıtımını sağlar.

2. Nefes alma: Su buharı geçirgenliği en düşük malzeme bina duvarlarından su buharının atılmasında daha çok yardımcı olur.

3. Su emme: Su emmesi en düşük olan malzeme diğerlerine göre daha az risklidir. Isı Yalıtım Levhasının TSE belgesi var ise su emme değeri standartlar içindedir.

4. Boyut kararlılığı : ısı yalıtım levhalarında en-boy-kalınlık zaman içinde ve iklim şartları ile birlikte değişkenlik göstermemeli. Malzemenin iklim şartlarına ve uygulamaya dayanacak kadar esnek ve mukavemetli olması gerekli.

5. Yangın Sınıfı: Ülkemizde binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği bina cephelerinde kolay alevlenici malzemelerin kullanılması yasaklanmıştır. Yukarıda verilen ısı yalıtım levhalarından taş yünü hiç yanmaz A1 sınıflı, EPS ve XPS ısı yalıtım levhaları ise mantolama ile üzerleri sıvalı olarak zor alevlenici B sınıfına girmektedirler. Yangın yönetmeliğine uygun ürünlerdir. Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinin pek çoğunda aşağıdaki ısı yalıtım levhaları bina mantolamasında ve diğer ısı yalıtım uygulamalarında kullanılmaktadır. 

En Çok Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri

Cam Yünü : Ergimiş camın çeşitli yöntemlerle lif haline getirilmiş halidir. Hammaddesinin esasını silis kumu oluşturmaktadır. Bakalitli ve bakalitsiz olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

Taşyünü : Bazalt, kireç taşı, dolomit gibi minerallerden elde edilen lifli ısı yalıtım malzemeleridir. Yüksek ve düşük yoğunlukta olmak üzere iki şekilde üretilmektedirler.

Genleştirilmiş Polistren ( EPS ) Isı Yalıtım Levhaları : Polistren sert köpük yapay organik bir izolasyon malzemesidir.

Extrüde Polistren ( XPS ) Isı Yalıtım Levhaları : Polistren sert köpüğün banttan çekilerek üretilen tipidir. 

Poliüretan Köpük : Poliüretan iki kimyasal maddenin (poliol ve izosiyonat) karşımları arasında havanın yardımıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı bir köpüktür. 

Fenol Köpüğü : Fenol, formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilmektedir. Muhtelif yoğunluklarda sert fakat kırılgan, küçük gözenekli ve yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir yapıya sahiptir.

Cam Köpüğü : Cam köpüğü levhalar, çok sert basınca dayanıklı, kolay kırılabilen, sürtünmeye dayanıksız, yüzey sürtünmesi ile kolay tozlaşabilen ısı yalıtım malzemesidir. 

Isı Yalıtım Sıvası : Doğal polimerlerden oluşan iç ve dış cephelerde kullanılan ısı, su, ses ve yangın yalıtımını aynı anda birlikte sağlayan, ayrıca doğal yapısıyla da nefes alabilen malzemedir. 

 

Kullandığımız ısı yalıtım malzemelerinin iç yapısına bakacak olursak 5 gruba ayrıldığını görürüz. Bunlar ; taneli yapı , lifli yapı , hücreli yapı , reflektik yapı ve son grup ısı yalıtım malzemeleridir. Kısaca bu grupları tanıyalım :

● Taneli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür ısı yalıtım malzemeleri tanecikli bir yapıya sahip olup, uygulamada malzemeler arasında hava boşlukları bulunmaktadır. Taneciklerin düzensiz olması nedeniyle hava hareketleri oldukça azdır. Bu nedenle taşınım yoluyla ısı transferi düşüktür.

● Lifli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Malzemelerin lifleri arasındaki serbest hava kanallarının genişliği ve sayısı nedeniyle yoğunlukları düşüktür. Lifler arasında oluşan hava tabakaları taşınım oluşacak ısı transferlerine karşı direnç oluşturmakta ve ısı transferini en aza indirmektedir.

● Hücreli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Hücreli ısı yalıtım malzemelerinin taşınım yoluyla ısı transferini en aza indirmek için hücrelerin mümkün olduğunca küçük olması gerekmektedir. 

● Reflektif Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür malzemeler yutma katsayısının düşük olması nedeniyle ısının büyük bir kısmını geri yansıtmaktadırlar.

● Son Grup Isı Yalıtım Malzemeleri

Yukarıdaki dört grup malzemenin iki ya da daha fazlasının karışımından meydana gelmektedirler. Gerçekte tüm özellikleri bir arada barındıran bir ısı yalıtım malzemesi bulmak mümkün değildir.

 

Kullanılan yalıtım malzemelerin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda kısaca verilmiştir. Kullanım sıcaklığı , yanmazlık sınıfı , ısıl iletkenliği , su emme dayanımları vs. gösterilmiştir.

Screenshot from 2018 08 02 12 09 47

Bizler binamıza ısı yalıtım yaptırmak istersek öncelikle malzemenin bizim için hangi özelliğini bizim için önemli olduğunu seçmeliyiz. Yanmazlık istersek farklı , su dayanımı istersek farklı , sıcaklık istersek farklı yalıtım malzemesi seçebiliriz. Bizim için hangi özelliğinin önemli olmasını seçtikten sonra binamızın coğrafi şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde illerimiz 4 farklı bölgeye ayrılmıştır. Her bölgenin kendi yalıtım kalınlığı vardır, bu kalınlığa da karar verildikten sonra binamızın yalıtımı yapılabilir. Fakat unutulmamalıdır ki seçtiğimiz malzemenin bile kendi arasında farklı ısıl iletkenlik değerleri bulunmaktadır.

Komşu inşaat san.tic.ltd.şti.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN DENEYİMLİ VE İŞİN EHLİ KADROLARIMIZI SANAYİ KURULUŞLARIMIZ,FABRİKALAR BAŞTA OLMAK ÜZERE VE HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNMUŞ BULUNMAKTAYIZ,İŞ PROGRAMIMIZ: ÇALIŞMA VE AKTİF DEVAM EDEN İŞLERİMİZDEN DOLAYI ,PROGRAM DAHİLİNDE YAPILMAKTA DIR. TAAHHÜT EDİLEN GÜN VE SÜREDE İSTİSNALAR HARİÇ ZAMANINDA UYGULAMA VE İMALATLAR TESLİM EDİLMEKTEDİR.BÖYLELİKLE İNŞAAT YAPIMI ve MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDE GUNCEL UYGULAMAMIZLA ,SANAYİ KURULUŞLARIMIZ VE HALKIMIZA , a DAN z ye tüm YAPI ve ÇELİK SEKTÖRÜNDEKİ İHTİYAÇ VE İSTEKLERİNİ KARŞILAMIŞ BULUNMAKTAYIZ.....

 

İNŞAAT İŞLERİ

TADİLAT İŞLERİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI

FABRİKA TADİLATI

MÜTEAHHİTLİK  HİZMETLERİ

YAPI TADİLATI

PROJELENDİRME HİZMETLERİ

A dan Z ye TÜM YAPI TADİLAT,TAMİRATI

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT

İZOLASYON VE TADİLATLARI

BİNA GÜÇLENDİRME

ÇATI TADİLATLARI

HAFRİYAT,KAZI,TAŞIMA

BOYA,BADANA,GENEL TADİLAT

BETON UYGULAMALARI

SAHA BETONU,ŞAP UYGULAMALARI

KALIP-DEMİR-DUVAR İMALATI

TADİLAT TAMİRAT  İŞLERİ

KABA İNŞAAT YAPIMI TAAHHÜT

ISI YALITIMI,MANTOLAMA İMALATI

İNCE İNŞAAT YAPIMI TAAHHÜT

KİLİT TAŞI,PAKE TAŞI,KARO,BORDUR

BİNA ÇEVRE DÜZENLEME,PEYZAJ

MUTFAK DOLABI İMALATI

AKILLI EV SİSTEMLERİ

MERMER İMALATI,UYGULAMA

İŞ TAKİBİ

ZEMİN DÖŞEME,SERAMİK,FAYANS

ÇELİK YAPI İMALAT VE MONTAJ

TESİSAT,VİTRİFİYE,ELEKTİRİK

 

DEKORASYON

ÇATI-İZOLASYON

BOYA BADANA İŞLERİ ÇATI AKTARMA
ASMATAVAN İŞLERİ ÇATI İZOLASYONU
BÖLME DUVAR İŞLERİ PANEL ÇATI
ZEMİN DÖŞEME,PARKE KENET ÇATI
GERGİ TAVAN KİREMİT ÇATI
KARTONPİYER ONDİLİN ÇATI
BÖLME DUVAR TRANPES ÇATI
DUVAR KAĞIDI ÇATI AYDINLATMA
DESENLİ BOYA POLİURETAN İZOLASYON
MUTFAK DOLAPLARI SÜRME İZOLASYON
MOBİLYA,AKSESUAR ZİFT UYGULAMA
MELAMİN KAPI,PANEL KAPI MEBRAN UYGULAMA
ÇELİK KAPI BODRUM İZOLASYONU
A dan Z ye TADİLAT TAMİRAT İŞLERİ TEMEL İZOLASYONU

 

TESİSAT İŞLERİ

KARMA YAPI İŞLERİ

SIHHİ TESİSAT İŞLERİ FORE KAZIK İŞLERİ
PİSSU SU TESİSAT KUYU TEMEL İŞLERİ
LOGAR,ALT YAPI TESİSAT SU DEPOSU İMALATI
GAZ TESİSAT  YANGIN SİSTEMLERİ
HAVA TESİSATI ASFALT UYGULAMA
YAĞMUR GİDERLERİ,MENFEZ ZEMİN DOLGU
TESİSAT TADİLATLARI İŞ MAKİNELERİ
VİTRİFİYE İMALAT,MONTAJ KEPÇE HİZMETİ
ELEKTİRİK TESİSATI UYGULAMA KIRICI HİZMETİ
KAMERA SİSTEMİ KAROT HİZMETİ
UYDU YAYIN SİSTEMİ HAFRİYAT TAŞIMA
HABERLEŞME SİSTEMİ NAKLİYE
AKILLI EV SİSTEMİ HATLARI TOPTAN YAPI MALZEMELERİ
GENEL TADİLAT TAMİRAT İŞLERİ BETON SATIŞI
 

 


İletişim Bilgileri

  • Adres: MEVLANA MAHALLESİ 854 SOKAK NO:1 KAT:2 - GEBZE/KOCAELİ
  • Telefon: İLETİŞİM 0262 643 74 47
  • Fax: 0262 643 74 47
  • Email: info@komsuinsaat.com.tr
KOMŞU İNŞAAT

© 2016. KOMŞU İNŞAAT www.komsuinsaat.com.tr