İLETİŞİM 0262 643 74 47

Bizden Haberler

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BUNA DİKKAT !! ADIM ADIM DÖNÜŞÜM REHBERİ !!

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BUNA DİKKAT !! ADIM ADIM DÖNÜŞÜM REHBERİ !!

 

7 milyonu aşkın riskli yapısı olan Türkiye için kentsel dönüşüm öncelikli çözüm bekleyen konulardan biri. 2012’de başlayan dönüşüm süreci bugüne kadar istenen hızla gitmese de bundan sonrası için hedef büyük. Yılda 500 bin konutun yenilenmesi hedefleniyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18. yılı dolayısıyla yapılan açıklamalarda da dönüşümün hız kazanması gerektiğine vurgu yapılıyor. Peki biz evimizin dönüşümü sürecinde neler yapacağımızı biliyor muyuz? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ile adım adım bu süreci inceledik.

1-DURUM TESPİTİ: Kentsel dönüşümde işin kilit noktası ön hazırlıkta. Yani dönüşüm çalışmaları başlamadan önce siz sürece hakim olmalısınız. Haklarınızı bilmeniz, taleplerinizi belirlemek için oldukça önemli.
Evini kentsel dönüşüme sokacak vatandaş için ön hazırlık çalışmaları durum tespitiyle başlıyor. Yani tapunuza bakıp bir sorun var mı incelemeli, belediyeye gidip imar durumu hakkında bilgi almalısınız. Kaçak kat ya da plan değişikliği gibi durumlar varsa bunu evinizi yıkmadan öğrenmenizde fayda var. Mesela binanız 10 katlı, plan değişmiş 8 kata düşmüş. Ama siz bunu bilmeden yıkıma girdiyseniz işi tamamlamanız oldukça güç.

2-RİSKLİ RAPORU: Yapınızı yıkılıp yenisinin yapılması için elinizde bir riskli yapı raporu olmalı. Peki bu rapor nasıl alınır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış kuruluşlar tarafından taşınmaza gelinerek karot alınması ve test edilmesi ile süreç başlar. Karot alımı sonrasında tahmini 1-2 ay süre sonunda rapor İstanbul için ilçe belediyelerine bildirilir. İlçe belediyesi tarafından rapor ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir ve riskli yapı şerhi işlenir. Sonrasında Tapu Sicil Müdürlüğü’nün riskli yapı yazıları tüm maliklerin kanuni ikametgah adreslerine gönderilir ve 15 günlük itiraz süresi başlar. Eğer yapınızın riskli olmadığı halde kentsel dönüşüme sokulduğunu düşünüyorsanız bu süreyi kaçırmayın. Maliklerden herhangi birisi tarafından 15 günlük sürede itiraz olmaması halinde riskli yapı kararı kesinleşir. İtiraz olması halinde ise Bakanlık İtiraz Komisyonu konuyu 2 ila 4 ay sürede karar bağlanır.

3-DOĞRU FİRMA SEÇMEK ÖNEMLİ: Müteahhit seçimi oldukça önmeli. Ülke genelinde binlerce vatandaş evini kentsel dönüşüme soktuğu için mağdur oldu. İflas eden, yeterli tecrübesi olmayan firmalar dönüşümzedeler yarattı. çalışmaları ağırlıklı olarak müteahhit firmalarla yapılan kat karşılığı anlaşma üzerinden ilerliyor. Arsa sahipleri bir firma seçiyor, pazarlık yapıyor. Firma da hak sahiplerine verdikleri pay dışında kendilerine kalan bölümü satarak işi finanse ediyor. İnşaat şirketleri ile yapacağınız kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tek taraflı feshi mümkün olmayan ve mahkeme tarafından feshi mümkün sözleşmelerdir. Sözleşme imzalandıktan sonra müteahhitten vazgeçmek kolay olmadığı için ince eleyip sık dokumalısınız. Evinizin olduğu bölgenin değerine, imar koşullarına göre bir paylaşım yapacaksınız. İstanbul’da Fikirtepe’de bir arsa sahibi yüzde 55 oran isterken, Bağdat Caddesi’nde bu oran yüzde 70’leri aşıyor. Ancak burada alacağınız oran kadar ortaya çıkacak değer de önemli. Size 5,10 metrekare fazla ev öneren bir firma o işi hiç bitiremeyecek bir firma da olabilir. Bu nedenle müteahhitin yeterliliği, sermayesi, geçmiş projeleri, kredibilitesi ve verebileceği teminatlar son derece önemli. Yaptığınız anlaşmada cezai şartların tek taraf lehine fazlaca olmamasına dikkat edin. İnşaata başlaması ve teslim sürelerini doğru belirleyin. O süreçte evinizi bırakıp kiracı olacağınızı unutmamakta fayda var. Geç telsim halinde mutlaka cezai şart ve hak mahrumiyeti bedeli talep edin. Bir de teknik şartnamede hangi model ürün kullanılacağını belirlemek gerek. Kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanıp evler teslim edildikten sonra sorunlar arttı. Firma sözleşmede ‘A marka ya da muadili’ diyor. A marka klima 2 bin lira ama firma muadili diyerek yerine 400 liralık ürün takıyor. Bu sorun hem evlerin içinde hem de yapı malzemelerinde yaşanıyor. Bu nedenle malzeme ve kalitede ‘net tanım ‘yapılmalı.

 

4-TAHLİYE VE YIKIM: Riskli yapı tespiti kesinleştikten sonra tahliye süreci ilçe belediye başkanlığı tarafından yürütülüyor. Tüm maliklere birincisi en az 60 gün ikincisi de en fazla 30 günü geçmeyecek tahliye yazılarının yazılması ve bu yazıların tüm maliklere tebliği tarihinden sonra 60 ve 30 günlük sürelerin başlayacağının bilinmesi gerekir. Süre de en son malike yapılacak tebligat ile başlar. Ev sahibi gibi kiracılara da tahliye sürelerinin bildirilmesi zorunlu. Geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşümde yapılan yönetmelik değişikliği ile yıkım süreci de hızlandı. Yeni yasayla birlikte tahliye süreleri sonunda elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin durdurulması zorunlu hale getirildi. Tahliye süresi sonunda yıktırılmayan binalar ile ilgili artık maliklerin anlaşması da beklenmeyecek. Kolluk kuvvetleri desteğiyle mülki amirler tarafından yıkım sağlanacak. Bu durumda, yıkım masrafını yine malikler ödeyecek. Yani artık anlaşma sağlanamasa bile binanın riskli olduğu tespit edilmişse yıkım yapılacak.

5-ÇOĞUNLUK KARAR VERİYOR: Kentsel dönüşüme konu olan bina ya da sitede arsa sahibi ve firma arasında yüzde 100 anlaşma sağlandıysa 6306 prosedüre uygun toplantı yapılması gerekmiyor. Ancak yüzde 100 anlaşma yoksa toplantı şart. İlk adımda SPK Lisanslı bir değerleme şirketinden rapor alınması gerekiyor. Tüm arsa payı sahipleri bina ortak karar protokolünün düzenleneceği arsa sahipler toplantısına davet edilir. Riskli yapı ilan edilen taşınmaz için yapılacak olan genel kurulda ise divan heyeti seçilir, şirketlerin verdiği teklifler sunulur. Teklifler ve değerleme raporu okunduktan sonra oy birliği ile anlaşmaya çalışılır. Sağlanamazsa arsa payı çoğunluğunun 2/3’ü ile karar alınır. Karara katılmayan veya toplantıya gelmeyen 1/3 azınlığa 15 günlük uyarı ihtarnamesi gönderilmesine karar verilir. Toplantıya katılamayan ya da katılıp olumsuz oy verenler 15 günlük ihtarname öncesinde karara katılmak isterlerse Noter Muvafakatnamesi imzalayabilirler. Karara katılmayan 1/3’e noterden ihtarname gönderilerek 15 günlük süre içerisinde alınan karara katılım istenir. Karara katılmayan 1/3’ün arsa payı açık arttırma sureti ile satılır. Açık arttırma sureti ile satış için taşınmazın yıkılması zorunluluğu da artık yok. Açık arttırmaya sadece o taşınmazda bulunan arsa sahipleri katılabilir. Müteahhit de o taşınmazda pay sahibi olması halinde açık arttırmaya katılabilir. Açık arttırma en fazla arttıran kişi üzerinde kalır. Açık arttırmaya kimse katılmamışsa bu payı belirlenen değer üzerinden Hazine satın alır. Yeni yapılan yönetmelik değişikliği ile 2/3 ile alınan karara iştirak etmeyen 1/3 arsa payının açık arttırma sureti ile satılması için artık binanın yıkılmış olması şartı kaldırıldı. Ayrıca yeni yönetmelikle, tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde, Bakanlık, Müdürlük veya İdare tebligat işlemleri için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyum tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili oldu. Bölgeye süreç hızlandı.

6-KİRA YARDIMI HAKKINIZ: Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların mülk sahipleri ve kiracıları kira yardımı alabiliyor. 6306 Sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında riskli yapılarda kira yardımı 18 ay, riskli alanlarda ise 36 ay olarak belirlendi. Kira yardımdan yararlanabilmek için oturduğunuz evde 1 yıldan fazla ikamet etmeniz gerekiyor. Başvurular ise ilçe belediyelerine yapılıyor. 2017 yılında kentsel dönüşümde kira yardımı büyük şehirlerde 860 lira olarak belirlendi. Ancak bu konuda önemli bir detay var. Müteahhitlerle yapılan anlaşmadan firmalar vatandaşa kira yardımı adı altında aylık bir para ödüyor. Kimi firma 2 bin lira yarım vaat ederken, ‘bunun 110 lirasını ben vereceğim, bir de devletten alacaksın’ diyor. Oysa firmaların verdiği yardım ‘hak mahrumiyet bedeli’, devletin verdiği ise kira yardımı. Bu nedenle kat karşılığı anlaşma ile dönüşüm yapacaksanız firmadan alacağınız yardımın detaylarına dikkat edin. İkisinin ayrı ayrı yardımlar olduğunu unutmayın.

7-İSTERSENİZ EVİNİZİ SİZ DÖNÜŞTÜRÜN: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evini ya da işyerini dönüştürmek isteyenlere kredi desteği vereceğini açıkladı. Kredi hem yıkım hem de yapım için verilecek. Konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde 25’i peşin, geri kalanı ise inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak 3 eşit taksitte hak sahibinin hesabına aktarılacak. Kredi desteği hem vatandaşlara hem de inşaat şirketlerine yeni bir alternatif sundu. Siz evinizi kat karşılığı anlaşma ile müteahhide vermek zorunda değildiniz. Belli bir firma seçip ona hakedişini ödeyerek işinizi yaptırabilirsiniz. Bu modelle firma ile bir oran anlaşması olmadığı için evinizin metrekaresi de küçülmeyecek. Gelelim kredinin geri ödemesine. 100 metrekareye kadar olan konutlar için 120 aya,101-150 metrekare konutlar için 84 aya,150 metrekareden büyük konutlar için 60 aya, 50 metrekareye kadar olan işyerleri için 48 aya, 50 metrekareden büyük işyerleri için 36 aya, kadar taksitlendirme yapılıyor. Elbette her aşamada Bakanlık kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleyecek. Kedi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvuracak. Krediyi ödeme dönemi süresince güncelleme metodu uygulanacak. Kredi geri ödemelerinde brüt inşaat alanı 101 metrekareye kadar olan konutlar için açılan kredilerde aynen, brüt inşaat alanı 101-150 metrekare konutlar ile 50 metrekare iş yerleri için açılan kredilerde yüzde 10 artırılarak, brüt inşaat alanı 150 metrekareden büyük konutlar ile 50 metrekareden büyük iş yerleri için açılan kredilerde yüzde 20 artırılarak uygulanacak.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN DENEYİMLİ VE İŞİN EHLİ KADROLARIMIZI SANAYİ KURULUŞLARIMIZ,FABRİKALAR BAŞTA OLMAK ÜZERE VE HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNMUŞ BULUNMAKTAYIZ,İŞ PROGRAMIMIZ: ÇALIŞMA VE AKTİF DEVAM EDEN İŞLERİMİZDEN DOLAYI ,PROGRAM DAHİLİNDE YAPILMAKTA DIR. TAAHHÜT EDİLEN GÜN VE SÜREDE İSTİSNALAR HARİÇ ZAMANINDA UYGULAMA VE İMALATLAR TESLİM EDİLMEKTEDİR.BÖYLELİKLE İNŞAAT YAPIMI ve MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDE GUNCEL UYGULAMAMIZLA ,SANAYİ KURULUŞLARIMIZ VE HALKIMIZA , a DAN z ye tüm YAPI ve ÇELİK SEKTÖRÜNDEKİ İHTİYAÇ VE İSTEKLERİNİ KARŞILAMIŞ BULUNMAKTAYIZ.....

 

İNŞAAT İŞLERİ

TADİLAT İŞLERİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI

FABRİKA TADİLATI

MÜTEAHHİTLİK  HİZMETLERİ

YAPI TADİLATI

PROJELENDİRME HİZMETLERİ

A dan Z ye TÜM YAPI TADİLAT,TAMİRATI

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT

İZOLASYON VE TADİLATLARI

BİNA GÜÇLENDİRME

ÇATI TADİLATLARI

HAFRİYAT,KAZI,TAŞIMA

BOYA,BADANA,GENEL TADİLAT

BETON UYGULAMALARI

SAHA BETONU,ŞAP UYGULAMALARI

KALIP-DEMİR-DUVAR İMALATI

TADİLAT TAMİRAT  İŞLERİ

KABA İNŞAAT YAPIMI TAAHHÜT

ISI YALITIMI,MANTOLAMA İMALATI

İNCE İNŞAAT YAPIMI TAAHHÜT

KİLİT TAŞI,PAKE TAŞI,KARO,BORDUR

BİNA ÇEVRE DÜZENLEME,PEYZAJ

MUTFAK DOLABI İMALATI

AKILLI EV SİSTEMLERİ

MERMER İMALATI,UYGULAMA

İŞ TAKİBİ

ZEMİN DÖŞEME,SERAMİK,FAYANS

ÇELİK YAPI İMALAT VE MONTAJ

TESİSAT,VİTRİFİYE,ELEKTİRİK

 

DEKORASYON

ÇATI-İZOLASYON

BOYA BADANA İŞLERİ ÇATI AKTARMA
ASMATAVAN İŞLERİ ÇATI İZOLASYONU
BÖLME DUVAR İŞLERİ PANEL ÇATI
ZEMİN DÖŞEME,PARKE KENET ÇATI
GERGİ TAVAN KİREMİT ÇATI
KARTONPİYER ONDİLİN ÇATI
BÖLME DUVAR TRANPES ÇATI
DUVAR KAĞIDI ÇATI AYDINLATMA
DESENLİ BOYA POLİURETAN İZOLASYON
MUTFAK DOLAPLARI SÜRME İZOLASYON
MOBİLYA,AKSESUAR ZİFT UYGULAMA
MELAMİN KAPI,PANEL KAPI MEBRAN UYGULAMA
ÇELİK KAPI BODRUM İZOLASYONU
A dan Z ye TADİLAT TAMİRAT İŞLERİ TEMEL İZOLASYONU

 

TESİSAT İŞLERİ

KARMA YAPI İŞLERİ

SIHHİ TESİSAT İŞLERİ FORE KAZIK İŞLERİ
PİSSU SU TESİSAT KUYU TEMEL İŞLERİ
LOGAR,ALT YAPI TESİSAT SU DEPOSU İMALATI
GAZ TESİSAT  YANGIN SİSTEMLERİ
HAVA TESİSATI ASFALT UYGULAMA
YAĞMUR GİDERLERİ,MENFEZ ZEMİN DOLGU
TESİSAT TADİLATLARI İŞ MAKİNELERİ
VİTRİFİYE İMALAT,MONTAJ KEPÇE HİZMETİ
ELEKTİRİK TESİSATI UYGULAMA KIRICI HİZMETİ
KAMERA SİSTEMİ KAROT HİZMETİ
UYDU YAYIN SİSTEMİ HAFRİYAT TAŞIMA
HABERLEŞME SİSTEMİ NAKLİYE
AKILLI EV SİSTEMİ HATLARI TOPTAN YAPI MALZEMELERİ
GENEL TADİLAT TAMİRAT İŞLERİ BETON SATIŞI
 

 


İletişim Bilgileri

  • Adres: MEVLANA MAHALLESİ 854 SOKAK NO:1 KAT:2 - GEBZE/KOCAELİ
  • Telefon: İLETİŞİM 0262 643 74 47
  • Fax: 0262 643 74 47
  • Email: info@komsuinsaat.com.tr
KOMŞU İNŞAAT

© 2016. KOMŞU İNŞAAT www.komsuinsaat.com.tr